hninfo_fallback.png

Mera passer på!

Mera er en lokal teknologi bedrift som holder til på Killingøy med 8 ansatte som blant annet har utviklet teknologi for tilstands overvåkning av hydrauliske system; slik som subsea konstruksjons utstyr, drilling, vinsjer og kraner. Hydraulikk er essensielt i de fleste operasjoner som utføres offshore. Svikter disse systemene vil operatøren kunne oppleve kostbar nedetid, store reparasjonskostnader og ikke minst misfornøyde kunder som har en tidsfrist på sine leveranser.

HN InfoMera passer på!
Share this post

Join the conversation