Om

Markedsforeningen på Haugalandet består av lokale initiativtagere som er opptatt av salg, markedsføring, kommunikasjon og reklame.

Vi arbeider for å inspirere og engasjere regionens reklame- og designbyråer, utøvere, annonsører, medier og andre aktører til stadig å øke ambisjonsnivået i sitt markedsarbeid. I tillegg ønsker vi å synliggjøre verdiskapingen som dette arbeidet bidrar med til Haugesundregionen.

Foreningen er drevet på frivillig basis. Arrangementer og møteplasser i Markedsforeningens regi finansieres ved sponsoravtaler og foreningens medlemskontingent.

Vi har som mål å heve ambisjonsnivået for regionens mange utøvere av strategisk kommunikasjon, reklame og design. Vi ønsker å inspirere til nytenking og innovasjon i regionens markedsarbeid.

Historen så langt

Markedsforeningen på Haugalandet ble startet allerede i 1950. Foreningen har siden den gang hatt stor aktivitet, med små opphold fram til revitaliseringen i 1998.

Blant aktivitetene i Markedsforeningens regi er Gullsild et naturlig høydepunkt. Gullsild ble arrangert for første gang i 2005, og da som nå var målet å bidra til en nivåheving av lokal reklame og markedsføring. Her har vi som bransje og region tatt mange sjumilssteg, og vi håper vi kan bidra som vertskap for denne reisen også videre.


Styret

SkarpsinnMarkedsforeningen