hninfo_fallback.png

PDS Protek fikk Johan Sverdrup oppdrag

De to selskapene har gjennom mange år hatt et godt samarbeid om denne type oppgaver, der PDS Protek AS har vært ansvarlig for design, beregning og tegningsproduksjon.

HN InfoPDS Protek fikk Johan Sverdrup oppdrag
Share this post

Join the conversation