Mål

Markedsforeningen på Haugalandet har som mål å heve ambisjonsnivået for regionens mange utøvere av strategisk kommunikasjon, reklame og design. Vi ønsker å inspirere til nytenking og innovasjon i regionens markedsarbeid.
SkarpsinnVisjon og mål